Koppeling Exact Online

Exact en PinkWeb hebben gezamenlijk een koppeling ontwikkeld tussen de software Exact Online en het klantenportaal Cliënt Online.

Single SignOn

Voor Exact Online is nu een geïntegreerde Single SignOn koppeling beschikbaar. Vanuit het klantenportaal krijgen gebruikers met één keer inloggen direct en veilig toegang tot Exact Online. Het is voor de gebruiker niet langer nodig om voor beide online diensten naar aparte inlogpagina’s te gaan en voor elke applicatie andere inloggegevens te onthouden.

Accordering Online

Binnenkort kunnen ook documenten zoals de aangiften in OB, ICP, IB, VPB en kredietrapportages eenvoudig in XBRL ter accordering worden aangeboden aan de cliënt. Zodra de online akkoordverklaring binnen is, wordt de status in Exact Online geüpdatet en wordt de aangifte automatisch naar de uitvragende partij verzonden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *