Vanaf 1 januari 2016 worden de fiscale pakketten Sdu Belasting Office (SBO) en Primaccount niet meer ondersteund door de leveranciers. We informeren u graag over de mogelijke gevolgen voor de koppeling tussen uw fiscale pakket en Cliënt Online.

Wat betekent dit voor u?

• Sdu Belasting Office en Primaccount zullen niet langer gebruikt kunnen worden om aangiften op te stellen over 2015.
• U zult voor uw fiscale werkzaamheden een nieuw fiscaal pakket moeten selecteren om in 2016 aangiften te kunnen blijven doen (over het belastingjaar 2015). Er blijven zes pakketten over:

o Afas Fiscaal
o Unit4 Fiscaal (in tegenstelling tot eerdere berichten blijft dit pakket nog t/m 2016 onderhouden)
o Unit4 Fiscaal Gemak
o Elsevier (de offline pakketten)
o Elsevier Nextens (online pakket)
o Kluwer Belastingpraktijk

Het zal voor u wenselijk zijn om historische data te kunnen migreren vanuit SBO of Primaccount naar uw nieuwe fiscale pakket.

Ter informatie: in Cliënt Online is het ook mogelijk om direct in het portaal de OB- en ICP aangiften in te vullen en aan te bieden aan uw cliënten, waarna deze vanuit het portaal naar Digipoort worden verzonden.

Migratie naar een nieuw pakket
Sdu heeft samen met Elsevier een methode ontwikkeld om data te migreren uit SBO naar Elsevier (offline) of Elsevier Nextens (online) en geven daarmee aan dat Elsevier de logische opvolger is voor SBO klanten. Unit4 biedt met Fiscaal Gemak een logische opvolger voor Primaccount klanten.
Ook andere leveranciers bieden echter mogelijkheden om naar hun pakket over te stappen vanaf SBO of Primaccount. Ter informatie de volgende links:

• SBO –>  Elsevier (Nextens): http://www.elseviernextens.nl/sbo/
• SBO –> Fiscaal Gemak: http://www.unit4fiscaalgemak.nl/sdu-overstappen/
• SBO/Primaccount/Unit4 Fiscaal –> Afas: https://www.afas.nl/nieuwsbericht/afas-biedt-overstapservice-voor-sbo-unit4-fiscaal-en-primaccount
• SBO –> Kluwer Belastingpraktijk: http://www.kbpaangiftesoftware.nl/nieuws/sdu-stopt-met-belasting-office-kies-nu-voor-kbp-aangiftesoftware/

Koppelingen met Cliënt Online
Met alle hiervoor genoemde pakketten bestaat een koppeling of komt voor 1-1-2016 een koppeling beschikbaar. Daar wordt op dit moment samen met deze leveranciers aan gewerkt. Per pakket:

  • Afas Fiscaal (bestaande koppeling)
  • Unit4 Fiscaal, in tegenstelling tot eerdere berichten blijft dit pakket nog t/m 2016 onderhouden (bestaande koppeling)
  • Unit4 Fiscaal Gemak (koppeling komt in 2015 beschikbaar)
  • Elsevier, offline pakketten (bestaande koppeling)
  • Elsevier Nextens (koppeling komt in 2015 beschikbaar)
  • Kluwer Belastingpraktijk (koppeling komt in 2015 beschikbaar)

Wat merkt uw cliënt er van
Wanneer u wisselt van fiscaal pakket, dan komen documenten voor uw cliënt vanaf dat moment uit een ander softwarepakket. XBRL-documenten zijn identiek, ongeacht welk pakket ze genereert. Dat geldt ook voor de leesbare weergave in PDF die het portaal op basis hiervan creëert. Wordt vanuit het aanleverende pakket een leesbare weergave (bijvoorbeeld in PDF) meegezonden, dan zal die er wel iets anders uit zien.

De wijze waarop de documenten met uw cliënt worden gedeeld, geaccordeerd en verzonden zal niet veranderen. Ook blijft de volledige historie in Cliënt Online bewaard, van de aan uw cliënt aangeboden documenten. Voor uw cliënt zijn de veranderingen daardoor minimaal.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij zullen er samen met de leveranciers van de overgebleven fiscale pakketten voor zorgen dat we tijdig beschikken over koppelingen met deze pakketten. Ook zal er voor elk pakket een handleiding komen over hoe de koppeling kan worden ingericht. Desgewenst kunt u gebruik maken van een consultant van PinkWeb om de koppeling met uw nieuwe pakket in te regelen.

Wij houden u actief op de hoogte via de gebruikelijke kanalen als er updates te melden zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder.