Accorderen mogelijk vanuit AuditCase

De koppeling tussen Client Online en AuditCase van Change to Comm is uitgebreid. Gebruikers kunnen nu een document ter accordering aanbieden in Client Online. Bestanden kunnen in de categorieën contract, offerte of opdrachtbevestiging worden ingestuurd.

Het was al mogelijk om documenten in klantdossiers te delen in Dossier Online. Ook konden CRM-gegevens al worden gesynchroniseerd tussen AuditCase en Client Online.

Een andere nieuwe functionaliteit is dat gebruikers van AuditCase kunnen instellen dat cliëntverantwoordelijken worden gesynchroniseerd met het portaal.