Van administreren naar proactief adviseren

Wanneer had jij voor het laatst écht tijd voor je klanten? Kon je hen bezoeken, persoonlijke aandacht geven en proactief van toekomstgericht advies voorzien? Of heb je het telkens te druk met administratieve rompslomp en andere tijdrovende taken?

De wereld verandert en dat geldt ook voor de accountancy. Naast de toenemende digitalisering zoeken je klanten naar persoonlijk contact en begeleiding van hun accountant. En dat kun je hen alleen geven door je werkprocessen optimaal in te richten.

Nu horen we je denken: dat klinkt leuk, maar hoe moet ik dat dan doen? Heel simpel eigenlijk. Begin eens met het inzichtelijk maken van je huidige processtromen. Zie je iets dat beter kan, dan kun je dit gericht aanpakken.

PinkWeb wil je hierbij helpen. Met onze kantoorscan krijg je een helder beeld van je huidige werkprocessen en waar je een optimaliseringsslag kunt maken. Ook besteden we de komende maanden aandacht aan klantcases en andere tools om je processtromen optimaal in te richten.

Zij halen eruit wat erin zit

upcoming events

Het goedkeuringsproces met Client Online

1
2
3
4
5
6
7
1

De kantoormedewerker gaat aan het werk. Hij stelt een document op.

2

Het document wordt in het bronpakket opgesteld.

3

Middels de vele koppelingen wordt het .pdf of .xbrl document ingeschoten in Client Online

4

Eventueel kan het document bewerkt worden door een tweede kantoorgebruiker (bijvoorbeeld de fiscalist). Deze kan een autorisatieslag maken, digitaal ondertekenen en/of een verklaring toevoegen.

5

Client Online stuurt geautomatiseerde notificaties. De cliënt ontvangt een bericht met daarin instructies om het document te keuren.

6

Het document wordt automatisch na het goedkeuren verstuurd naar de uitvragende partijen.

7

Client Online ontvangt een signaal wanneer het document is aangeleverd bij de uitvragende partije en stuurt geautomatiseerd een notificatie naar het bronpakket.