Het verschil tussen KYC en AML

Geplaatst op 07-11-2023 in Kennisbank

KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) zijn belangrijke termen in de financiële sector maar hebben verschillende betekenissen en functies. Wat zijn de verschillen precies? En wat zijn de gevolgen van deze nieuwe regelgeving? Er ontstaat vaak nog veel onduidelijkheid rondom de nieuwe Europese en Nederlandse wetten.

 

Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency

 

AML (Anti Money Laundering)

AML omvat wetten, regels en richtlijnen die economische criminaliteit, zoals witwassen, bestrijden. Het is een overkoepelend kader waaraan bedrijven moeten voldoen om financiële misdaden te voorkomen en te melden.

 

KYC (Know Your Customer)

KYC is een onderdeel van AML en focust op het verifiëren van de identiteit en andere kenmerken van klanten. Bedrijven gebruiken KYC-procedures om zowel de identiteit als de zakelijke activiteiten van hun klanten te begrijpen, wat essentieel is voor risicobeheer en compliance.

 

Waarom zijn KYC en AML belangrijk?

  • Risicobeheer: bedrijven kunnen het risico op fraude en witwassen minimaliseren door klantidentiteit en -intentie te begrijpen.
  • Juridische naleving: KYC en AML dragen bij aan het voldoen aan nationale en internationale anti-witwaswetten, -afspraken en -regulering.
  • Bescherming van bedrijfsreputatie: een effectief KYC- en AML-beleid beschermt bedrijven tegen associaties met financiële criminaliteit. Dat is essentieel is voor het behoud van een sterke merkreputatie en die van de hele sector waarin je opereert

 

Hoe zorgen bedrijven voor KYC- en AML-naleving?

Bedrijven moeten actief beleid en procedures implementeren die voldoen aan KYC- en AML-vereisten. Dit omvat het kennen van de wettelijke eisen, het uitvoeren van risicobeoordelingen, en het opzetten van interne beleidslijnen, procedures en controles. Training van werknemers en voortdurende monitoring zijn ook cruciaal om naleving en risicomanagement te waarborgen.

 

Conclusie

Terwijl AML een breed scala aan wetten en regels omvat gericht op het bestrijden van financiële criminaliteit, is KYC specifiek gericht op het kennen en verifiëren van klanten om risico’s te beheren en aan AML-vereisten te voldoen. Beide zijn onmisbaar voor bedrijven in de financiële sector en daarbuiten om juridische compliance te waarborgen en financiële risico’s te minimaliseren.

Meer informatie over PinkWeb Comply