PinkWeb lanceert unieke Wwft en KYC oplossing PinkWeb Comply

Geplaatst op 12-10-2023 in KYC

PinkWeb lanceert vandaag een compleet nieuw product: PinkWeb Comply. Met dit innovatieve product richt je de KYC-processen (Know Your Customer) veel efficiënter in. Uniek zijn de online aanlevering van informatie door cliënten, de gebruikte databronnen en mogelijke integraties. Zo werk je compliant en voldoe je snel, veilig en makkelijk aan de vereisten die volgen uit de Wwft.

 

 

Snel en datagedreven

Gebruikers kunnen in slechts vijf minuten de KYC- en AML-check (Anti Money Laundering) uitvoeren, een tijdsbesparing tot 95%. Vanuit diverse databronnen wordt informatie over klanten bij elkaar gebracht en klanten leveren zelf eenvoudig alle benodigde informatie online aan. Dat bespaart tijd en de uitwisseling van gevoelige data vindt op verantwoorde en veilige wijze plaats.

 

Jelmer Nieuwenweg, managing director van PinkWeb, benadrukt het belang van deze nieuwe oplossing

“De strikte Wwft wetgeving is er met een goede reden. Er ontbraken echter nog echt goede tools om sneller en makkelijker aan de vereisten te voldoen. Daarom hebben we samen met enkele klanten aan deze productlancering gewerkt. PinkWeb Comply past bij onze ambitie dat klanten niet hoeven te kiezen tussen efficiëntie, veiligheid en gemak in het uitwisselen van vertrouwelijke of persoonlijke gegevens.”

 

Continue monitoring

Bij het KYC-proces is het van belang om continu te controleren of er relevante wijzigingen zijn bij klanten die een nieuw klantonderzoek en risico-afweging vereisen. PinkWeb Comply houdt bij wanneer een nieuwe customer due diligence dient plaats te vinden en controleert continu of er wijzigingen zijn in de bedrijfsstructuur en of er negatieve media-aandacht is over een bedrijf of haar bestuurders. In dat geval wordt een signaal gegeven om opnieuw een onderzoek bij de klant te starten.

 

Essentiële informatie op een rij

Gebruikers kunnen met PinkWeb Comply essentiële informatie over hun klanten verzamelen, de bedrijfsstructuur in kaart brengen, en PEP- en RCA-screenings uitvoeren. Hierbij breng je snel in kaart of een klant of een naaste van de persoon een Politiek Prominent Persoon is. Daarnaast biedt het systeem een automatische indicatieve risico-inschatting, waarmee gebruikers hun assessments kunnen afronden. In de gebruikersvriendelijke interface en door integraties met CRM-systemen houd je overzicht op de actuele situatie bij elke klant.

 

Meer informatie over PinkWeb Comply

PinkWeb Comply is er voor kantoren in accountancy en andere bedrijven die als meldergroep zijn aangemerkt door de Financial Intelligence Unit Nederland, zoals belastingadviseurs, advocaten, notarissen, makelaars, beleggingsinstellingen en kunsthandelaren.

Meer informatie over PinkWeb Comply

 

Over de Wwft, AML en KYC

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Nederlandse wetgeving gericht op het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering. Dit raakt aan de bredere internationale context van Anti-Money Laundering (AML) regelgeving, waarvan de Wwft de Nederlandse implementatie is. Know Your Customer (KYC) is een onderdeel van deze regelgeving, waarbij bepaalde bedrijven verplicht zijn de identiteit van hun klanten te verifiëren, een risicobeoordeling uit te voeren en verdachte transacties te identificeren, om financiële misdrijven te helpen voorkomen en bestrijden.

 

Gebruikte afkortingen

  • Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • AML: Anti Money Laundering, brede regelgeving tegen witwassen
  • KYC: Know Your Customer, weten wie je klant is, welke activiteiten worden ontplooid
  • PEP: Politically Exposed Person, politiek prominent persoon in hoge publieke functie
  • RCA: Relatives or Close Associates / naasten van een PEP
  • CDD: Customer Due Diligence, klantonderzoek