Wat is een PEP? Belangrijke informatie over Politically Exposed Person

Geplaatst op 20-11-2023 in Kennisbank

In de wereld van accountancy is het begrip PEP (Politically Exposed Person) van groot belang. PEP’s zijn personen met invloedrijke publieke, overheids- of politieke functies, en hun nauwe relaties vormen ook een risico. Waarom is het screenen van PEP’s zo cruciaal? Denk bijvoorbeeld aan het verhoogde risico op financiële misdrijven, zoals witwassen en omkoping, waardoor bedrijven, vooral in de financiële sector, gedetailleerde due diligence moeten uitvoeren en strikte monitoring moeten handhaven voor PEP-klanten. Ontdek de essentie van PEP-beheer en naleving in deze blog.

 

PEP Politiek Prominent Persoon

 

Kenmerken van PEPs

  • Personen met hoge publieke, overheids- of politieke functies
  • Leden van de rechterlijke macht
  • Hoge functionarissen van centrale banken
  • Ambassadeurs
  • Hoge officieren van de strijdkrachten
  • Leidinggevenden en hoge ambtenaren in staatsbedrijven

Niet alleen de PEPs zelf, maar ook hun echtgenoten, familieleden en nauwe zakelijke relaties worden als PEP beschouwd, omdat hun relatie met de PEP kan worden misbruikt, bijvoorbeeld voor afpersingsdoeleinden.

 

Waarom PEPs Screenen?

Vanwege hun macht en invloed lopen PEPs een hoger risico betrokken te zijn bij, of het doelwit te zijn van, witwassen, omkoping, afpersing en andere vormen van corruptie. Dit risico maakt het noodzakelijk voor bedrijven, vooral binnen de financiële sector, om extra waakzaam te zijn bij het aangaan van relaties met PEPs.

Bedrijven zijn volgens de Anti-Witwasrichtlijn en AML 5 verplicht om hun klanten te kennen (KYC). Klanten moeten worden gescreend om te bepalen of zij als PEP kunnen worden geclassificeerd.

 

Wat te doen bij PEP-klanten?

Als blijkt dat een klant een PEP is, dienen bedrijven uitgebreidere KYC-procedures uit te voeren en intensiever toezicht te houden, een Enhanced Due Diligence. Dit betekent dat financiële transacties en de klantrelatie nauwkeuriger moeten worden geanalyseerd en beoordeeld. PEP-klanten worden beschouwd als klanten met een hoog risico en vereisen jaarlijkse controles, terwijl klanten met een laag risico minder vaak gecontroleerd moeten worden.

 

Conclusie

Het identificeren en monitoren van PEPs is essentieel vanwege het verhoogde risico op financiële misdrijven. Bedrijven, met name in de financiële sector, moeten zich bewust zijn van deze risico’s en passende maatregelen nemen om aan de geldende regelgeving te voldoen.

Meer informatie over PinkWeb Comply