Wwft en de relatie met KYC, AML en Customer Due Diligence

Geplaatst op 12-10-2023 in Kennisbank

In de wereld van accountancy is de Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft) van aanzienlijk belang. Deze wet heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en verplicht bedrijven om klantonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Maar wat is de relatie met KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence)? Dit blog werpt een licht op hun onderlinge verband en waarom ze cruciaal zijn voor risicomanagement, juridische compliance en reputatiebescherming in de accountancywereld. Ontdek hoe bedrijven proactief kunnen voldoen aan de Wwft en haar vereisten.

 

Rechtsgeldigheid digitale handtekening

 

De Relatie tussen Wwft en AML

Wwft is de Nederlandse implementatie van internationale AML (Anti Money Laundering) regelgeving. Het omvat diverse maatregelen en procedures die instellingen moeten volgen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, in lijn met de internationale AML-normen.

Relatie met KYC

KYC (Know Your Customer, oftewel “ken uw klant”) is een fundamenteel element van de Wwft. De wet verplicht instellingen om de identiteit van hun klanten te verifiëren en hun activiteiten te monitoren. Dit proces waarborgt dat klanten zijn wie ze beweren te zijn en helpt om risicovolle of illegale activiteiten vroegtijdig op te sporen.

Customer Due Diligence (CDD)

CDD onder de Wwft omvat het beoordelen en monitoren van klanten om hun risicoprofiel vast te stellen. Dit helpt bedrijven om een gedegen beleid voor risicomanagement te voeren en te bepalen welke klanten een hoger risico vormen op witwassen of terrorismefinanciering.

 

Waarom Wwft, KYC en CDD belangrijk zijn

  • Risicomanagement: helpen bij het identificeren en mitigeren van risico’s verbonden aan klanten en transacties.
  • Juridische compliance: instellingen die niet voldoen aan de Wwft kunnen te maken krijgen met aanzienlijke boetes en sancties.
  • Reputatiebescherming: Naleving van de Wwft helpt bedrijven hun reputatie te beschermen door associaties met financiële criminaliteit te vermijden.

 

Hoe Zorgen Bedrijven voor Naleving?

Naleving van de Wwft vereist een proactieve aanpak:

  • Cliëntenonderzoek: Bedrijven moeten de identiteit en activiteiten van hun klanten verifiëren en een risicobeoordeling uitvoeren.
  • Monitoring: Continu toezicht houden op veranderingen bij de klant en klanttransacties om ongebruikelijke of verdachte activiteiten te identificeren.
  • Meldplicht: Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de daarvoor bestemde autoriteiten.

 

Conclusie

De Wwft is een Nederlandse wet die deel uitmaakt van de bredere AML-regelgeving, met specifieke eisen voor KYC en CDD-processen. Deze processen zijn onmisbaar voor bedrijven om te voldoen aan de wettelijke eisen, risico’s te beheren en hun reputatie te beschermen.

Lees meer over PinkWeb Comply