Kredietaanvragen en kredietrapportages verzenden naar banken

Vanaf 1 januari 2017 wordt het digitaal aanleveren van kredietrapportages de norm. De ondernemer gaat dan circa 250 euro transactiekosten betalen bij aanlevering van een kredietrapportage die niet in XBRL is opgesteld. Het is dus verstandig om hier mee aan de slag te gaan.

Anders dan bij het verzenden van documenten naar Digipoort, kunt u niet direct beginnen met het verzenden van kredietrapportages. U moet zich aansluiten op de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening). PinkWeb ondersteunt in dit aansluitproces.

VOORBEREIDING

1. Zorg dat u beschikt over actuele en voor SBR geschikte software.

2. Vraag een PKI-overheidscertificaat aan. U heeft dit al als u digitaal aanlevert bij Digipoort.

3. Installeer dit certificaat in Client Online. U vindt een handleiding op: https://pinkweb.zendesk.com/hc/nl/articles/202659515-Hoe-kan-ik-een-XBRL-insturen-met-een-eigen-organisatie-certificaat

3. Op de plek waar u in Client Online het PKI-overheidscertificaat uploadt, vindt u ook het publieke deel van dit certificaat. Download deze publieke sleutel.

TEST AANLEVERING

4. Meld u aan voor het doen van testaanleveringen via de wizard https://sbrbanken.nl/aansluiten/. Gebruik voor deze aanmelding de zojuist in Client Online gedownloade publieke sleutel.

5. Informeer PinkWeb dat u wilt testen door te mailen naar support@pinkweb.nl met het verzoek: ‘Graag willen wij een ketentest gaan doen richting BIV. Willen jullie onze omgeving tijdelijk aansluiten op de ketentestomgeving van de BIV?’

6. Bied een eerste testaanlevering van een SBR-kredietrapportage (op commerciële grondslag) aan.

7. De testaanlevering wordt binnen een week beoordeeld. Bevindingen worden teruggekoppeld.

8. Bij akkoord van de eerste testaanlevering, wordt er om een tweede aanlevering gevraagd. Nu op fiscale grondslag. Ook deze wordt binnen een week beoordeeld.
utel.

PRODUCTIE

9. Als beide testaanleveringen succesvol zijn verlopen, kunt u productieaanleveringen gaan doen.


10. Stuur een e-mail naar support@pinkweb.nl met het verzoek: “Wij hebben een succesvolle ketentest afgerond richting BIV. Willen jullie onze omgeving weer aansluiten op de productieomgeving van de BIV?


11. Vanaf dit moment kunt u kredietrapportages digitaal aanbieden bij de genoemde banken