PinkWeb = duurzaam ondernemen

Iedereen heeft een rol in het beschermen van de planeet en de samenleving. Voor ondernemers is die rol extra groot: als bedrijf sta je middenin de maatschappij. We kijken bij PinkWeb daarom voortdurend hoe wij onze maatschappelijke rol positief kunnen invullen. Met oog voor de 3 M’s: Mensen, Milieu en Maatschappij.

Digitaal ondertekenen tegen ontbossing

We planten 1 boom voor elke 1.000 digitale handtekeningen. De teller staat op:

1607

Find out more

Digitaal ondertekenen tegen ontbossing

De impact van de mens op de aarde wordt steeds meer voelbaar. Klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden: droogte, overstromingen, extreme stormen. Bomen spelen een cruciale rol in het tegengaan van klimaatverandering. Daarom steunt PinkWeb de stichting Trees For All. We doneren iedere maand 1 boom voor elke 1.000 digitale ondertekeningen in onze oplossingen. Zo besparen we veel papier, waarmee we bomenkap voorkomen én we planten samen met onze klanten een nieuw bos!

Nieuwe manier van werken

Er worden jaarlijks meer dan 2 miljard bomen gekapt voor papier. En dat terwijl bomen onmisbaar zijn voor al het leven op aarde. PinkWeb levert een belangrijke bijdrage aan digitalisering en dus verduurzaming. Met onze software zet je de stap naar een papierloos kantoor door digitaal te werken, informatie te delen en te communiceren.

Vergelijk onze abonnementen

Maatschappelijk betrokken lunchen

We lunchen bij PinkWeb al jaren iedere dag gezellig met zijn allen. Deze lunch wordt verzorgd door First Class Amersfoort. Een horecabedrijf waar jonge mensen met een achterstand tot regulier onderwijs hun opleiding kunnen volgen in een praktijkgerichte werkomgeving. Zo krijgen ze de kans om hun mbo-diploma horeca-assistent te halen.

Duurzaamheid gaat om mensen

Bij PinkWeb geven we om elkaar, onze klanten en om het klimaat. We dragen met onze software direct bij aan het verkleinen van de CO2 uitstoot door onze klanten en we zijn zelf dagelijks bezig met het verkleinen van onze CO2 voetafdruk. We realiseren ons dat ook wij daar nog veel stappen in kunnen zetten. We investeren in lokale gemeenschappen, respect voor mensenrechten en een gezonde omgeving. Alles wat we voor het klimaat doen, moet bijdragen aan het welzijn van mensen. Daarom stellen we concrete doelen en faciliteren we initiatieven van medewerkers die bijdragen aan deze doelen.

Worldfavor sustainability reporting

Ambities realiseren begint met meten. Binnen heel Visma gebruiken we hier het Worldfavor Sustainability Platform voor. We gebruiken een framework dat is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat helpt ons om onze activiteiten en acties te prioriteren en om het makkelijker te maken om onze voortgang te meten en te rapporteren.

Meer informatie over Visma en sustainability