Responsible disclosure Hall of Fame

Deze Hall of Fame is opgericht om de volgende personen te bedanken voor het ontdekken en delen van kwetsbaarheden op onze websites:

We have created the PinkWeb Hall of Fame to acknowledge the following people for discovering and reporting vulnerabilities in our websites:

  • Amal Jacob
  • Zawadi Done
  • Thrivikram Gujarathi
  • Dave Jong
  • Sundar Lal Baror