De fantastische toekomst van accountancy

Geplaatst op 15-12-2016 in Blogs

We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. Een mooi moment om vooruit te kijken. De toekomst van accountancy is onlosmakelijk verbonden met de snelle ontwikkelingen in ICT. We zien steeds meer toepassingen naar de cloud gaan, ook in meer traditionele sectoren. De meest bekende voordelen hiervan zijn natuurlijk het 24/7 overal vandaan inloggen en de lagere IT-kosten. Maar veel interessanter is alle data die beschikbaar komt in de cloud.

Er zullen nieuwe diensten komen die, al dan niet automatisch, kwalitatieve mashups maken door het combineren van live data. Hierdoor worden analyses in de toekomst steeds accurater. Door die combinatie van, bijvoorbeeld, financiële data en gedrag naar aanleiding van bepaalde content, kun je voorspellen wat er speelt of gaat spelen bij een cliënt. Hier kun je als adviseur snel en moeiteloos op acteren.

Belangrijk, want ik zie dat ondernemers willen weten hoe ze er over een halfjaar voor staan, waar ze rekening mee moeten houden en waar ze extra in kunnen of moeten investeren. Daarnaast wensen ze vaak transparantie, een eerlijke prijs en proactieve begeleiding bij organisatievraagstukken. Ik denk dan ook dat de houding van de accountant in de toekomst proactief, commercieel en gericht op inhoud moet zijn. Dat kan niet anders, wil je overleven in de markt.

De noodzaak van slimme tools en koppelingen

Om deze efficiencyslag mogelijk te maken en professionals echt de tijd te geven om met hun vak bezig te zijn, zijn slimme tools nodig. Een online platform als Client Online kan helpen door de communicatie tussen kantoor, cliënten en uitvragende partijen te faciliteren. De accountant is met een slim online platform minder tijd kwijt aan het verzamelen van informatie, administratieve rompslomp en het najagen van cliënten. Hij kan zich volledig richten op het vak waarvoor hij heeft geleerd en waarin hij zoveel kennis en ervaring heeft opgedaan.

De komende jaren wordt de uitdaging om alles te automatiseren dat kan worden geautomatiseerd. Het moet wel. Voor deze digitaliseringslag is een constante uitbreiding van koppelvlakken noodzakelijk. Wij willen bijvoorbeeld dat in Client Online iedereen op allerlei deelgebieden kan aansluiten. Hierdoor kan men informatie inschieten of uit het portaal halen om elders verder te verwerken. Koppelen wordt in de toekomst vaker mogelijk, doordat meer pakketten de stap naar de cloud maken. Op basis daarvan optimaliseren we telkens de informatiestromen.

Het online platform wordt in de toekomst alleen maar slimmer. Het is onveranderd efficiënt, maar signaleert, agendeert en triggert ook kansen, interactie, begeleiding en advies. Het faciliteert optimaal alle nieuwe ontwikkelingen en innovatieve middelen, devices en toepassingen. Een allesomvattend platform waarmee je winst kunt behalen in kosten, tijd en kwaliteit.

De basis is er, dus de eerste stappen naar de toekomst zijn gezet. De rest staat niet binnen een dag. We moeten perfectioneren door bronnen toe te voegen en algoritmes te finetunen. Data en content moet worden verbonden. Een uitdaging waar wij zeker enthousiast van worden.

Vraagtekens en drempels, hoe neem je ze weg?

Gebruikersvriendelijkheid is een constant aandachtspunt: online werken en communiceren moet makkelijk blijven. In elk onderdeel van het proces, intern en extern, moeten drempels worden weggenomen, verminderd of minimaal verzacht. Dat kan met een toegankelijke website, die zich aanpast aan je device en die hiervoor de weergave en beschikbaarheid van content optimaliseert, en door continue analyse en het betrekken van klanten en eindcliënten bij de doorontwikkeling. Een opdracht voor ons bij PinkWeb én voor ieder kantoor dat de stap de toekomst in wil zetten.

Voor ieder communicatiekanaal dat wordt ingezet, moet je afwegen welke doelgroep met welke informatie aan de slag gaat en welke inhoudelijke interactie zich daarvoor leent. Dat geldt voor apps, e-mail, pushnotificaties, WhatsApp, chat, Skype en wat er in de toekomst al niet bij komt.

Natuurlijk kleven er ook nog vraagtekens aan dit toekomstbeeld. Kun je nog achterhalen waar data vandaan komt en of het dus betrouwbaar is? Komt die data tegen betaling of is het vrijblijvend? Welke analyses vinden plaats en welke aannames zijn hierbij gedaan? Moet je een back-up scenario hebben, als alles straks online gebeurt? Met andere woorden: ben je nog in control? Moet je dat überhaupt nog (willen) zijn?

Daar ligt een rol voor de leverancier van software. We moeten hier namelijk goede antwoorden op kunnen geven, willen we dat mensen gaan vertrouwen op geautomatiseerde ondersteuning. Dat doen ze niet blindelings. Ik denk dat het belangrijk is dat de ICT een gebruiker ondersteunt en faciliteert, maar niet het doel overneemt. Mensen moeten een vorm van controle blijven behouden, vertrouwen kunnen hebben in dat waar de technologie hen bij helpt.

Toch ben ik van één ding zeker: de toekomst van de accountant-adviseur is online en het wordt fantastisch. En het is aan ons allemaal om het digitaal werken persoonlijk te houden. Onder andere door te investeren in uitstraling van accountantskantoren, de gebruikerservaring van de cliënt en de relevantie van dat waarvoor het online platform wordt gebruikt.

Hiermee wens ik u een geweldige toekomst, te beginnen in het nieuwe jaar. Fijne feestdagen!