In gesprek met… Henk Kraa van Bordan accountants & adviseurs

Geplaatst op 15-07-2014 in Klantverhalen

Ondernemers en omstandigheden verschillen. Daarom zijn er geen standaardantwoorden op ondernemersvragen. Zeker niet als het gaat om specifieke uitdagingen die ondernemers bewust zelf opzoeken. Bij Bordan begint alles daarom met een goede persoonlijke relatie. De specialisten zijn niet alleen vertrouwd met de organisatie en de cijfers, maar ook met de relevante ontwikkelingen in de markt, de visie en ambities van de ondernemer. Voor Bordan accountants & adviseurs is het simpel: kunnen begint met kennen. Vanuit dat vertrekpunt komen zij samen verder.

 

Waarom hebben jullie besloten gebruik te gaan maken van een klantenportaal?

We hebben besloten een klantenportaal te gaan gebruiken om de efficiency te verhogen. Aangiftes hoeven we bijvoorbeeld niet meer uit te printen en te versturen. Daarnaast zien wij het portaal als een verbetering van onze dienstverlening naar de klant toe, zij hebben altijd inzicht in hun gegevens.

Waarom hebben jullie gekozen voor het portaal van PinkWeb?

We vinden dit portaal op dit moment gewoon Best of Breed.

Wat zijn de winstpunten van het gebruik van Cliënt Online?

We creëren een verbetering in onze efficiency, immers het digitaal accorderen van een aangifte gaat veel sneller dan op de ‘oude’ manier. In het Online Dossier heeft iedereen altijd en overal zijn documenten bij de hand. Ook besparen we kosten, zo hebben we minder handelingskosten, minder portokosten en gebruiken we minder briefpapier.

Door het portaal wordt digitaal vastgelegd welke persoon wat heeft gedaan, dit is ook handig. Klanten ervaren Single SignOn koppelingen bovendien als heel prettig.

Het portaal geeft ons kantoor ook een professionele uitstraling!

Is jullie focus door het gebruik van Cliënt Online ook meer online komen te liggen?

De focus naar de cloud was/is er al. Naast Cliënt Online maken we gebruik van Twinfield, Basecone, Visionplanner en NMBRS, deze pakketten werken ook allemaal online.

Hoe zorgen jullie ervoor dat klanten het klantenportaal (zijn) gaan omarmen?

We geven klanten persoonlijk een demonstratie van het portaal. Tijdens deze presentatie vertellen we wat de voordelen voor de klant zijn. Zo zijn dossiers altijd en overal bij de hand en vergt accordering van documenten slechts een paar toetsaanslagen.

Hoe zien jullie de ontwikkeling en het gebruik van het klantenportaal in de toekomst?

Het klantenportaal zal een steeds belangrijkere rol gaan vervullen in de communicatie met de klant. Ik ben van mening dat het portaal in het CRM geïntegreerd zal gaan worden.