Krijg als accountant grip op complexe informatiestromen

Geplaatst op 01-09-2022 in Kennisbank

Steeds meer accountantskantoren zien het belang in van een moderne en efficiënte ICT-straat. De automatisering van werkprocessen zorgt ervoor dat er verschillende en soms complexe informatiestromen ontstaan. Informatiestromen vanuit de klant naar het accountantskantoor en vice versa en naar uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en banken zijn complex. In dit blog beschrijven we hoe je grip krijgt op deze complexe informatiestromen.

Efficiënter communiceren

Klanten leveren op allerlei manier informatie aan. Al die verschillende manieren van communiceren kost een accountantskantoor tijd en geld. Ongeordend wordt dit al gauw een onontwarbaar doolhof van brieven, telefoontjes en e-mails waar niemand grip op heeft. Een goed klantenportaal biedt accountantskantoren de tooling om deze informatiestromen strak, soepel en digitaal veilig te organiseren. Complexe informatiestromen worden eenduidige processen. Alle informatie wordt automatisch gedeeld wanneer dat nodig is. Klanten zijn daardoor altijd geïnformeerd en als accountant sta je direct in contact.

Veilig en geautomatiseerde gegevensuitwisseling

Wanneer je als accountantskantoor gegevens uitwisselt met de klant, dan moet dat digitaal en veilig zijn. Het moet ook te traceren zijn. Als accountant wil je ten slotte weten of de klant bijvoorbeeld zijn fiscale aangifte heeft goedgekeurd en ondertekend. Maar je wil ook weten of de juiste mensen binnen het accountantskantoor toegang hebben tot relevante applicaties. Een goed klantenportaal waarborgt dit.

Een klantenportaal is een belangrijke schakel in de communicatie tussen het accountantskantoor en zijn klanten. Je werkt efficiënter en veiliger door gegevens geautomatiseerd uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van dossiers, formulieren en CRM-gegevens met ondernemers ter ondertekening. Een klantenportaal wordt ontwikkeld en onderhouden volgens de laatste veiligheidsstandaarden. Met een ISO 27001 en/of ISO 9001 certificering laten portaalaanbieders zien dat zij serieus met de veiligheid van gegevens omgaan. In de onderstaande infographic ontdek je hoe accountants grip krijgen op complexe informatiestromen met het klantenportaal van PinkWeb.

 

Infographic PinkWeb Portaal

Veilig digitaal ondertekenen

Ondertekenen is een belangrijk onderdeel in het volledige accountancyproces. Dit gebeurt steeds vaker digitaal, net als veel andere werkprocessen. Digitaal ondertekenen is veiliger, efficiënter en makkelijker. In sommige klantenportalen is digitaal ondertekenen een vast onderdeel van het portaal. Hiermee stroomlijnt het klantenportaal alle accountancyprocessen nog verder en borgen ze deze in één centraal systeem. Er is alleen interactie nodig op het moment van ondertekenen. Dit maakt de kans op fouten kleiner, het gebruiksgemak groter en het ondertekenen en delen van documenten veiliger.

Ontdek het klantenportaal van Visma | PinkWeb

Bied jouw klanten een waardevolle persoonlijke omgeving waar zij alles rondom jouw financiële dienstverlening vinden. Eenvoudig, snel en gestructureerd informatie aanleveren, zodat jij in één keer met de juiste en complete gegevens aan jouw werkzaamheden start. Het klantenportaal van Visma | PinkWeb is dé oplossing om grip te krijgen op complexe informatiestromen, met krachtige integraties met accountancysoftware en bijvoorbeeld Sharepoint, zodat jij meer tijd hebt om je klant proactief te begeleiden.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden?

Plan dan een demo in met Daan Bruijns.