Visma | PinkWeb & HLB Witlox van den Boomen samen vooruit

Geplaatst op 19-10-2021 in Klantverhalen

‘Together we make it happen’ is de slogan van het nieuwe, net gefuseerde HLB Witlox van den Boomen. Het doel: één full service adviesorganisatie vormen die ondernemers ondersteunt in al hun ambities en uitdagingen. Reden voor felicitaties én een belofte vanuit Visma | PinkWeb. We intensiveren onze samenwerking, want ook op softwaregebied willen we er samen voor gaan.

De Brabantse top 30 kantoren HLB Van Daal en WVDB kondigden in april van dit jaar aan dat ze gingen fuseren. ‘Een perfecte match’, vertelt CIO Bart Wijlaars. ‘In beide organisaties werken gespecialiseerde adviseurs. Door deze expertise bij elkaar te brengen, kunnen we ondernemers nog beter helpen met de steeds complexere vraagstukken waarmee ze te maken krijgen.’

Dat is belangrijk voor de toekomst, denkt Wijlaars. ‘Digitalisering, internationale ontwikkelingen en toenemende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat ons werk er nu heel anders uitziet dan tien jaar geleden. We moeten ons doorlopend ontwikkelen om relevant te blijven voor klanten en potentieel talent.’

Software moet hierin ondersteunen, is het standpunt van HLB Witlox van den Boomen. Robèrt Molenaar, bestuurder bij de organisatie: ‘We willen dat al onze werkprocessen gestandaardiseerd, digitaal en waar mogelijk geautomatiseerd plaatsvinden. Zodat we data beter kunnen inzetten voor klanten, fouten kunnen minimaliseren én zodat onze mensen zich echt kunnen focussen op het menselijke aspect van het werk. Daar zit ook meer uitdaging, wat weer helpt in de War for Talent waarmee we te maken hebben.’

Wat betreft innovatie heeft HLB Witlox van den Boomen hoge ambities. De organisatie vraagt softwarepartners om hierin mee te denken. ‘Dat willen we graag samen doen’, zegt Molenaar. ‘We hebben het daarom liever niet over leveranciers, maar over partners die meedenken en elkaar beter maken.’

Visma | PinkWeb wil die partner zijn, volgens Sales Manager Marvin Jansen. ‘Nu én in de toekomst. We zijn dan ook trots dat HLB Witlox Van den Boomen het partnerschap met ons voortzet en intensiveert. We gaan onze klanten meer meenemen in wat we doen en waar we naartoe gaan en willen betrokken zijn bij de roadmap van onze klanten. Together we make it happen. Dat geldt ook voor ons.’