Wat maakt een implementatietraject succesvol?

Geplaatst op 29-10-2015 in Blogs

Het aanschaffen van een nieuw pakket is slechts het begin van wat een grote verandering voor uw onderneming kan zijn. Zo brengt het in gebruik nemen van nieuwe systemen zowel technische als organisatorische veranderingen met zich mee.

Het meest voor de hand liggende aspect van een succesvolle implementatie is dat de gekoppelde systemen op orde zijn. Denk hierbij aan het juist inrichten van de applicaties of het compleet hebben van klantgegevens.

Naast de inrichting van de gekoppelde pakketten zit er een menselijk aspect aan de implementatie. Het is belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de veranderingen binnen de organisatie. Ook is het van belang dat er genoeg draagkracht binnen de organisatie is om de oplossing optimaal in gebruik te nemen.

Uit onze ervaring blijkt dat het organisatorische aspect van de implementatie vaak vergeten, of achterwege gelaten wordt. Zo hebben organisaties vaak moeite met het overtuigen en instrueren van eigen medewerkers en vervolgens ook hun cliënten. Een succesvolle implementatie valt of staat uiteindelijk met de commitment binnen de organisatie. Wij zijn van mening dat als er genoeg commitment getoond wordt in een organisatie en alle neuzen uiteindelijk dezelfde kant op staan, de rest vanzelf komt. Betrek medewerkers daarom al in een vroeg stadium bij het hele project, luister naar hun ideeën, wensen en twijfels en ga daarmee aan de slag. Betrek ze ook bij het hoe en waarom van het gebruik van een portaal, voor nu en voor de langere termijn.