Zes accountancytrends voor 2023: van inflatie tot faillissementen

Geplaatst op 13-02-2023 in Blogs

Na de coronapandemie is de economie niet bepaald in rustiger vaarwater gekomen. Integendeel. Het zijn roerige tijden voor accountants. Vergrijzing en een dalende aanwas zorgen voor een personeelstekort, terwijl het werk toeneemt. En de markt verwacht een golf van faillissementen. In dit blog lees jij welke trends van invloed zijn op de accountancybranche in 2023.

 

 

1. Inflatie en economische krimp

Na twee coronajaren bloeide de economie aanvankelijk op, maar deze groei bleek van korte duur. Er zijn zorgen voor een mogelijke recessie. Volgens het IMF groeit de Nederlandse economie komend jaar met slechts 0,8 procent. Mede door de energiecrisis steeg de inflatie in 2022 naar recordhoogte. Volgens het CBS lagen de prijzen van consumentengoederen- en diensten vorig jaar gemiddeld 10 procent hoger dan in 2021. Economen verwachten dat de inflatie voorlopig nog wel aanhoudt en voorspellen een afkoeling van de markt. De inflatie heeft ook impact op accountantskantoren. De energierekening steeg niet alleen flink, ook de loonkosten stegen. Kantoren verhogen de salarissen om medewerkers te compenseren voor de inflatie. Dat drukt fors op het bedrijfsresultaat.

 

2. Golf van faillissementen verwacht

Tijdens de coronacrisis verkeerden veel bedrijven in zwaar weer. Deze bedrijven bleven overeind dankzij overheidssteun en uitgestelde (belasting-) schulden. Sinds 1 oktober 2022 moeten bedrijven hun belastingschuld terugbetalen. Sommige ondernemers zullen ook de te veel ontvangen NOW of TVL moeten terugstorten. Dit levert – mede door de hoge energieprijzen en gestegen loonkosten– de nodige financiële uitdagingen op. De verwachting is dat het aantal faillissementen daarom flink zal stijgen. Deze ontwikkeling zet accountantskantoren aan tot voorzichtigheid. Ze zullen extra moeten letten op debiteurenbeheer en zich vaker moeten buigen over continuïteit vraagstukken.

3. Fusies en overnames

Al enige tijd is sprake van consolidatie in de accountancy. Zo nam Flynth begin 2022 het verlieslijdende Accon avm over. Het jaar ervoor fuseerden de Brabantse kantoren HLB Van Daal en Witlox Van den Boomen. Eind 2022 kondigden accountantskantoren Moore MTH en KroeseWevers fusieplannen aan. Ook kleinere kantoren besluiten zich steeds vaker aan te sluiten bij een grotere accountantsorganisatie. Zo sloten verschillende kantoren zich aan bij Vermetten, de ETL Group en Concepts. De redenen om te fuseren of zich aan te sluiten bij een grotere speler zijn helder; beter omgaan met de toenemende wet- en regelgeving, meer middelen om te investeren in automatisering en beter omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt.

 

4. Private equity

Voor het eerst toonde een private equity-investeerder interesse in de accountancybranche. De primeur was voor De Jong & Laan die in zee ging met participatiemaatschappij Waterland. Met het kapitaal wil De Jong & Laan verder groeien en de dienstverlening verbreden. Klanten vragen steeds meer kennis, ook op terreinen als data-analyse en IT, zo luidde de verklaring. Kenners verwachten dat meer kantoren zullen volgen. De sector is interessant voor private equity investeerders omdat de inkomsten recessiebestendig en voorspelbaar zijn. Daarnaast hebben accountantskantoren stabiele besturen met een duidelijke groeistrategie.

 

5. Toenemende wet- en regelgeving

De accountancysector krijgt met steeds meer wet- en regelgeving te maken. Natuurlijk zijn controlerend accountants ervoor verantwoordelijk dat ondernemers voldoen aan wet- en regelgeving. Maar er komt de laatste jaren steeds meer op het bordje van de accountant. Vooral de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is complex en vergt veel checklisten nalopen. Accountants zijn daarbij verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijk transacties te melden. In de praktijk betekent het veel rompslomp. Steeds meer professionals verlaten de branche omdat ze het vak door de toename aan regels en wetten niet meer leuk vinden.

 

6. Duurzaamheid

Europa schroeft de duimschroeven voor bedrijven steeds verder aan. Zo moeten beursgenoteerde en middelgrote ondernemingen gaan rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten. Deze duurzaamheidsrapportages moeten worden getoetst door een accountant. De rapportageverplichtingen voor oob’s gelden vanaf boekjaar 2024 en voor alle grote ondernemingen vanaf boekjaar 2025. Dat wordt een pittige uitdaging met de huidige werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien moeten veel kantoren nog de juiste kennis opdoen om de rapportages te toetsen.

Verhoog je efficiency in tijden van een onzekere economie

Er is momenteel veel economische onzekerheid. De kosten nemen, net als het werk, flink toe. Tegelijkertijd is het ontzettend lastig om nieuwe medewerkers aan te trekken. Hoe blijf je als accountantskantoor financieel gezond in onzekere tijden? Hoe verhoog je je marge? Efficiency is het antwoord. Veel accountantskantoren kunnen nog slagen maken. In onze whitepaper ‘Houd je bedrijf gezond in een onzekere economie’ lees je hoe je met slimme software meer efficiency realiseert binnen je organisatie.

Download de whitepaper